Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

S radostí oznamujeme, že byl oficiálně schválen dotační projekt číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002637 s názvem  Essencebs – ICTss (Upgrade vlastních ERP, CRM, BI a DMS řešení) s termínem realizace od 1.10.2015 do 31.5.2018. Cílem projektu je Vývoj nových a rozšiřujících nástrojů pro ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM a zvýšení úrovně nabízených služeb. V rámci dotace je poskytovaná finanční podpora z Evropské unie.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby