Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Business Intelligence

Pro každou společnost jsou životně důležité informace o jejím aktuálním stavu. Umožňují manažerům dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Společnost Essence nabízí svým klientům Business Intelligence prostřednictvím řešení Jet Reports, nebo pomocí služby Reporting Services v systému Microsoft SQL Server 2008.

Reporting Services je ucelená platforma usnadňující poskytování informací v celém podniku, která zrychlí vytváření sestav a usnadní spolupráci a správu.

Hlavní funkce:

 • Rychlejší vytváření přehledů pomocí intuitivních a flexibilních funkcí pro vytváření
 • Zpřístupnění a kombinace dat téměř z jakéhokoli zdroje
 • Bezpečné zobrazení a sdílení sestav přímo z webu
 • Zjednodušení spolupráce a správy pomocí integrace s řešením Microsoft SharePoint Server
 • Škálování podle potřeby

SQL proces

Přehled

Služba Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services nabízí komplexní serverovou platformu navrženou pro podporu nejrůznějších potřeb generování sestav. Umožňuje organizacím získávat relevantní informace tam, kde jsou v podniku potřebné.

Hlavní nové funkce

 • Vytváření sestav s libovolnou strukturou pomocí nových jedinečných funkcí flexibilního rozložení sestav (Flexible Report Layout).
 • Výhody vyššího výkonu a škálovatelnosti pro všechny uživatele v organizaci.
 • Generování sestav ve formátu aplikace Microsoft Office Word.
 • Integrace služby Reporting Services se službou Microsoft Office SharePoint Services pro správu a centrální zajišťování přehledu o firmě.
 • Vytváření sestav s formátovaným textem.
 • Grafické zobrazení dat s vylepšenými možnostmi vizualizace.

Vytváření

Snadno a rychle můžete vytvářet komplexní a formátované sestavy.

Použití komplexního prostředí pro návrh sestav.

Získáte vyšší produktivitu díky využívání známých vývojářských nástrojů vycházejících ze sady Microsoft Visual Studio. Získáte intuitivní rozhraní pro návrh a průvodce k rychlému vytváření řešení pro sestavy.

Vytvářejte sestavy z různých datových zdrojů napříč celou organizací.

Mezi možné datové zdroje patří SQL Server, Oracle, DB2, SAP NetWeaver BI, Hyperion Essbase a další.

Podpora vytváření sestav pro firemní uživatele.

Umožněte firemním uživatelům vytvářet vlastní sestavy a procházet podniková data pomocí nástroje Microsoft Report Builder 2.0, který představuje intuitivní a známé návrhové prostředí optimalizované pro Microsoft Office.

Nástroj Report Builder 2.0 umožňuje uživatelům pracovat přímo s potřebnými zdroji dat či využívat příjemný sémantický model sestav, díky kterému mohou vytvářet sestavy bez hlubších technických znalostí o podkladových datových strukturách.

Můžete vytvářet sémantické modely sestav z relačních databází SQL Server, databází služby Analysis Services a databází Oracle pro podporu vytváření sestav koncovými uživateli.

Pomocí rozhraní ADO.NET Framework lze toto rozdělení překonat a vytvořit model, který podporuje tři obecná schémata dědičnosti úložiště:

 • Tabulka pro každou hierarchii: Jedna tabulka obsahuje data pro všechny typy v rámci hierarchie, přičemž jeden sloupec slouží k rozlišení mezi typy.
 • Tabulka pro každou podtřídu: Jedna tabulka obsahuje základní vlastnosti hierarchie typů a samostatné tabulky pro další vlastnosti definované pro jednotlivé podtypy.
 • Tabulka pro každý konkrétní typ: Jedna tabulka obsahuje všechny vlastnosti konkrétní třídy včetně zděděných vlastností.

SQL2

Flexibilní možnosti zobrazování dat

Naformátujte své sestavy způsobem, který je pro vaše účely nejvhodnější.

Můžete použít tabulkový formát pro sestavy s pevnými daty nebo maticový formát pro dynamické křížové sestavy. Můžete také kombinovat tyto dva formáty pomocí nového vysoce inovativního formátu pro reprezentaci dat Flexible Report Layout (flexibilní rozložení sestav).

Formátování sestav

Pomocí nových možností formátování textu můžete v textových polích používat kombinované styly, odstavce a také hypertextové odkazy. K implementaci vloženého formátování dat můžete používat výrazy.

Vyzualizace dat

Sestavy lze obohatit o grafickou vizualizaci dat pomocí nových možností pro vytváření měřítek a grafů.

Využijte výhod dalších vylepšení grafů pomocí poznámek, vlastních barevných palet, značek na osách, sloučených grafů a více os.

Správa

Snadná správa prostředí pro generování sestav s řadou výkonných nástrojů.

SQL1

Používání komplexních nástrojů pro správu

Můžete naplánovat spouštění sestav, spravovat odběry sestav a řídit přístup k sestavám prostřednictvím webového správce sestav.

Integrujte službu Reporting Services s technologiemi Microsoft SharePoint pro centrální správu sestav ve známém prostředí systému Office.

Pomocí Správce konfigurace služby Reporting Services můžete nasadit a spravovat všechny možnosti konfigurace služby Reporting Services.

Zabezpečení řešení pro vytváření sestav

Pomocí modelu zabezpečení služby Reporting Services založeného na rolích můžete zabezpečit přístup k sestavám, složkám, prostředkům a sdíleným zdrojům dat.

Udělujte uživatelům přístup tak, že je přiřadíte do předdefinovaných nebo vlastních definic rolí.

Přizpůsobení operací správy

Použijte rozšiřitelnou architekturu a otevřená rozhraní k integraci řešení sestav do různorodých IT prostředí.

Realizace

Nabídněte uživatelům formátované sestavy prostřednictvím celé řady mechanismů.

SQL3

Možnost vysokorychlostního zpracování sestav

Zajistěte efektivnější generování sestav díky přepracovanému modulu pro zpracování sestav.

Díky sestavám nevázaným na paměť omezíte využití paměti a konflikty.

Optimalizujte výkon sestav díky funkci zpracování na požádání a generování na základě instancí.

Generování sestav do celé řady formátů

Uživatelé v organizaci budou mít k dispozici nejvhodnější formát sestav pro konkrétní účely.

Mezi možné formáty sestav patří HTML, PDF, CSV, XML, TIFF a také formáty aplikací Microsoft Office Word a Excel.

Možnost zasílání sestav automaticky pomocí odběrů

Pomocí funkce odběru lze zasílat sestavy v konkrétní čas a do konkrétního umístění.

Sestavy lze zasílat e-mailem nebo je lze publikovat do sdílené složky v síti.

Firemní uživatelé se mohou přihlásit k odběru sestav nebo lze vytvořit odběry vázané na data pro centrální správu odběrů sestav pro více příjemců.

Vkládání sestav do aplikací a na portály

Využijte ovládací prvky prohlížeče Microsoft Report Viewer v sadě Visual Studio ke vkládání sestav přímo do obchodních aplikací či využijte ovládací prvek Report Viewer Web Server k hostování sestav v projektech ASP.NET.

Publikujte sestavy do knihovny sestav řešení Microsoft Office SharePoint nebo sestavy ukládejte přímo na portály pomocí webové části Reporting Services Report Viewer pro jejich vykreslování v prostředí SharePoint.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby