Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Microsoft Dynamics NAV | integrované, adaptabilní, podnikové řešení

Úspěch vaší společnosti přímo souvisí s efektivní prací vašich zaměstnanců. Řešení Microsoft Dynamics NAV (dříve známé pod značkou Navision) je integrované, adaptabilní řešení, které vašim manažerům i operativnímu personálu umožní přijímat důležitá i každodenní rozhodnutí s větší jistotou.

Řešení Microsoft Dynamics NAV automatizuje a zjednodušuje procesy související s financemi, vztahy se zákazníky a odběratelsko-dodavatelským řetězcem, rovněž pomáhá v dosahování podnikatelské úspěšnosti. Díky nástrojům Microsoft Dynamics NAV mohou zaměstnanci na každé klíčové pozici v organizaci – plánovači a analytici, pracovníci prodeje a marketingu, oddělení služeb pro zákazníky a skladů – přispívat k úspěchu vaší společnosti.

Komu je řešení Microsoft Dynamics NAV určeno?

Microsoft Dynamics NAV má specifické funkce a nástroje pro maloobchodní podniky, výrobní, distribuční a servisní společnosti, velkoobchody, projektově řízené společnosti i organizace ve statní správě. Řešení Microsoft Dynamics NAV je naprogramováno, aby plně podporovalo jak podniky fungující lokálně tak ve více státech.

Snadné ovládání, dobré propojení na ostatní produkty MS

Řešení Microsoft Dynamics NAV shromažďuje informace ze všech koutů vaší společnosti a umožňují jejich analýzu za účelem přijímání lepších rozhodnutí. Řešení Microsoft Dynamics NAV má obdobné uživatelské prostředí jako další známé software společnosti Microsoft. Proto je snazší, než u ostatních ERP systémů, se s ním naučit perfektně pracovat. Zkracuje se tak doba potřebná k učení se a reálnému užívání v praxi.

Řešení je připraveno ke spolupráci s ostatním software od společnosti Microsoft, například se sadou Microsoft Office, a špičkovými technologiemi, jako jsou například Microsoft Windows Server System a Microsoft .NET. Data zadaná na jednom místě jsou sdílena v celé společnosti – což zrychluje operace, snižuje počet chyb a přináší informace na dosah ruky pro všechny, kdo je potřebují. Možnosti propojení však tímto nekončí. Procesy lze bezpečně rozšířit do celé obchodní komunity, což umožňuje maximalizovat efektivitu.

Certifikovaní partneři poskytují individuálně přizpůsobené služby

Zdaleka ne nejméně důležitá je skutečnost, že toto řešení je poskytováno sítí zkušených certifikovaných partnerů, kteří zajišťují lokální, individuálně přizpůsobené služby – od plánování a implementace po vlastní nastavení a stálou odbornou pomoc a vzdělávání. To znamená, že získáte obchodní řešení na světové úrovni od místního odborníka, který bude připraven vám kdykoli pomoci, pokud se obchodní podmínky změní a váš podnik se rozšíří.

Mohou tyto produkty splňovat speciální potřeby mojí společnosti?

Tisíce vývojářů MSCD (Microsoft Certified Solution Developers) v celém světě vyvinuly doplňky, kterými lze obohatit standardní funkce produktů, a splnit tak specifické požadavky odvětví a společností. Mají zkušenosti se spoluprácí s malými i středně velkými společnostmi a nabízí velký rozsah služeb, které přispívají k úspěchu vaší společnosti.

Řešení a služby Microsoft Dynamics lze navíc přizpůsobit vašim jedinečným požadavkům – přímo pro individuálního uživatele, který může snadněji spravovat své pracovní prostředí za účelem dosažení maximální produktivity. Všechny funkce mohou být umístěny bezpečně na webu a poskytovat pohodlný přístup pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a partnery.

 

Jaké podnikatelské funkce tyto produkty zajišťují?

Podnikatelské funkce Dynamics NAV

Výkaznictví a analýzy

Umožňuje spravovat rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy a vyhledávat trendy a vztahy v kterékoli části společnosti.

Řízení zákaznických vztahů

Umožňuje spravovat skupiny zákazníků, vytvářet a spouštět marketingové kampaně, sledovat činnosti zákazníků, organizovat obchod a následné prodeje.

Distribuce

Umožňuje sledování zásob, objednávek a nákupů, vyváření předpovědí prodeje, elektronické obchodování a správa skladů.

E-commerce

Umožní zákazníkům a dodavatelům kdykoli uzavírat obchody s vaší společností prostřednictvím webů nebo přímým propojením jejich systému s vaším.

Zákaznický servis

Umožňuje vytvářet a spravovat servisní smlouvy, zadávat a sledovat servisní volání, zobrazovat časové plány a optimalizovat pracovní vytížení mezi zdroji.

Řízení financí

Řídí hlavní knihu, závazky, pohledávky, zásoby, proces prodeje, nákup, investiční majetek a peněžní toky. Provádí párování a inkaso.

Řízení lidských zdrojů

Umožňuje spravovat lidské zdroje, od mapování, náboru a registrace zaměstnanců po rozvoj dovedností a zpracování mezd a zaměstnaneckých výhod.

Výroba

Umožňuje koordinovat celý proces výroby od konfigurace produktů a plánování požadavků dle kapacit po rozvrhování a dílenské řízení.

Portály

Poskytuje zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům přístup k datům, aplikacím a službám prostřednictvím webového prohlížeče a umožňuje jim efektivnější spolupráci.

Řízení projektů

Umožňuje spravovat zdroje, vytvářet odhady nákladů a rozpočtů, sledovat čas a výdaje a organizovat smlouvy a fakturaci.

Maloobchodní prodej

Provádí maloobchodní operace, od prodeje po doručení. Umožňuje zvýšit počet zákazníků, zrychlit postupy a úkoly, řídit zásoby a automatizovat nákup.

Odběratelsko-dodavatelský řetězec

Umožňuje provoz skladu na jednom nebo více místech, zpracování objednávek, plánování dle poptávky a online spolupráci s dodavateli.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby