Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Microsoft Dynamics 365  – Inteligentní podnikové aplikace od Essence

Microsoft Dynamics 365 for Sales umožňuje prodejcům vytvářet silné a dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, úspěšně cílit své činnosti na základě získaných informací a tím získat možnost častěji a rychleji uzavírat obchody. Pomocí aplikace Dynamics 365 for Sales můžete sledovat obchodní vztahy a kontakty, rozvíjet prodeje od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky, vytvářet prodejní materiály, vytvářet marketingové seznamy a kampaně a dokonce sledovat případy související s poskytováním služeb, které jsou přidruženy ke konkrétním obchodním vztahům nebo příležitostem. Následující obrázek znázorňuje nabídku pro aplikaci Sales.

Dynamics 365 for Sales nabízí velké výhody bez ohledu na to, zda používáte stolní počítač, telefon nebo tablet.

Výhody pro prodejce

 • Řiďte se asistovanými obchodními procesy, abyste věděli, jaké kroky provést pro rychlejší uzavření obchodů. Tyto obchodní procesy můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.
 • Spravujte zákazníky a obchody na kterémkoli místě a na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, PC nebo Mac).
 • Rychleji dosáhněte vyšší produktivity díky používání známých nástrojů. Aplikace Dynamics 365 for Sales je úzce integrována s aplikacemi Office 365, což usnadňuje a urychluje zahájení jejího používání:
  • Používejte SharePoint k ukládání a zobrazování dokumentů jako například prezentací nebo poznámek v souvislosti se záznamem, jako je například příležitost, aby si je mohli prohlížet všechny osoby, které pracují na příležitosti.
  • Otevírejte údaje o prodejích v aplikaci Excel, provádějte změny a ukládejte je zpět do aplikace Dynamics 365 for Sales – to vše bez přepínání mezi aplikacem
  • Řiďte se asistovanými obchodními procesy, abyste věděli, jaké kroky provést pro rychlejší uzavření obchodů. Tyto obchodní procesy můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.
 • Získejte návrhy a poznatky, na jejichž základě můžete jednat a které vycházejí ze způsobu vaší práce. Pokud má být například příští týden uzavřena příležitost, Pomocník se vztahy vám zašle připomenutí, abyste se spojili se svým zákazníkem.
 • Najděte všechny aktivity (schůzky, telefonní hovory a podobně) týkající se zákazníka nebo příležitosti na jednom místě, takže budete mít k dispozici kontext, který potřebujete pro svou práci.

Výhody pro manažery prodeje

 • Urychlete výkon svého týmu pomocí analýz v reálném čase vycházejících z historických dat a prediktivních informací.
 • Monitorujte výsledky a poskytujte zpětnou vazbu a koučování v reálném čase.
 • Používejte bohaté šablony aplikace Excel a integrované šablony pro provádění rychlých analýz bez opuštění aplikace Dynamics 365 for Sales.

Další informace o Microsoft Dynamics for Sales naleznete zde.

 

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service vám pomůže vytvořit skvělé vztahy se zákazníky a udržet si jejich dlouhodobou spokojenost. Customer Service nabízí mnoho funkcí a nástrojů, které mohou organizace používat ke správě servisu, jež poskytují zákazníkům. Dynamics 365 for Customer Service nabízí velké výhody bez ohledu na to, zda používáte stolní počítač, telefon nebo tablet.

Výhody Dynamics 365 for Customer Service pro:

 • Sledování problémů zákazníků pomocí případů.
 • Záznam veškeré interakce související s případem.
 • Sdílení informací ve znalostní bázi.
 • Vytváření front a směrování případů do správných kanálů.
 • Vytváření a sledování rozsahu seervisu prostřednictvím smluv o rozsahu služeb (SLA).
 • Definování podmínek servisu prostřednictvím nároků.
 • Sledování výkonu a produktivity pomocí sestav a řídicích panelů.
 • Vytváření a plánování servisu.

Další informace o Microsoft Dynamics for Customer Service naleznete zde.

 

Aplikace Microsoft Dynamics 365 Business Central poskytuje funkčnost běžných obchodních procesů v malých a středních firmách, a to především v rámci velkoobchodních a profesionálních služeb. Jsou však podporovány i složitější procesy, jako je montáž, výroba, servis a řízené řízení skladu. Jedná se o stejné procesy, které jsou součástí řešení Microsoft Dynamics NAV (bývalý Navision).

Business Central obsahuje standardní konfigurace pro většinu obchodních procesů, ale konfiguraci lze změnit tak, aby odpovídala potřebám kteréhokoliv podniku. Z Centra rolí je možný přístup k pomocným průvodcům, které pomohou v Business Central nakonfigurovat určité scénáře a přidávat funkce.

Následující informace popisují základní funkčnosti:

 • Odhad, tvorba cenových nabídek a uzavírání zakázek
 • Finance – platby, správa peněžního toku, výnosy, uzávěrka, dlouhodobý majetek atd.
 • Business Intelligence – přehled o výkonu obchodních aktivit prostřednictvím rozpočtu, plánů účtů a analýz.
 • Prodej – správa prodejních procesů a informací, jako jsou například nabídky, objednávky, výnosy a zákaznické účty, zásilky.
 • Nákup – správa nákupních procesů a informací, jako jsou faktury, objednávky, výkazy a prodejní účty a nákup položek z prodejních dokladů.
 • Zásoby – registrace nových položek inventáře nebo služby, kategorizace položek pro snadné vyhledávání, úprava úrovně inventáře a úkoly týkající se kalkulace zásob.
 • Správa projektů – vytváření úloh a plánování zdrojů pro projekt, spravování rozpočtů pracovních míst, monitorování pokroku a sledování času strojů a zaměstnanců.
 • Dlouhodobý majetek – organizace dlouhodobého majetku, periodické odpisy a sledování nákladů na údržbu.
 • Správa vztahů – správa a podpora prodejního úsilí a zaměření interakcí na preferované zákazníky a kontakty.
 • Lidské zdroje – uchování podrobných záznamů o zaměstnancích a registrace nepřítomnosti pro účely analýzy
 • Plánování – plánování výrobních operací, které jsou nutné pro transformaci vstupů do hotových výrobků.
 • Montáž – složení jednotlivých položek dohromady v jednoduchých krocích pro vytvoření položky nové.
 • Výroba – definování zdrojů a jejich kapacit, naplánování operací, práce s výrobními komponenty a výrobní operace.
 • Správa skladu – zajištění efektivního toku zboží.
 • Servis – plánování servisního volání a nastavení servisních objednávek, sledování opravárenských dílů a spotřebního materiálu.
 • Workflow – nastavení a použití workflow, které propojují úkoly prováděné různými uživateli nebo systémem, například automatickým odesláním. Požadavek a udělení souhlasu s vytvářením nebo odesláním dokumentů jsou typické kroky pracovního postupu.
 • Elektronická výměna dat – umožňuje uživatelům provádět výměnu dat s externími zdroji při každodenních úkolech, jako je odesílání / přijímání elektronických dokumentů, import / export bankových souborů a aktualizace směnných kurzů.
 • Příchozí dokumenty – možnost nahrát externí dokumenty v Business Central včetně příloh a pak ručně vytvořit související dokumenty nebo automaticky převést soubory na elektronické dokumenty.

Další informace o Microsoft Dynamics Business Central naleznete zde.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing je samostatná aplikace, která pomáhá proměnit potenciální klienty na obchodní vztahy. Aplikace je snadno použitelná, pracuje bezproblémově s technologií Dynamics 365 pro prodej a má vestavěnou podnikovou inteligenci.

Výhody služby Dynamics 365 for Marketing:

 • Možnost vytvářet grafické e-mailové zprávy a online obsah pro podporu marketingových iniciativ.
 • Pomocí nástroje drag-and-drop vytvářet automatizovanou vícekanálovou kampaň, která odešle personalizované e-mailové zprávy, generuje následné aktivity, spouští pracovní postupy a další.
 • Importování potenciálních zákazníků generovaných pomocí nástrojů LinkedIn přímo do Dynamics 365.
 • Bezpečné sdílení informací o potenciálních zákaznících a kontaktech v celé firmě s informacemi, jak která interakce ovlivňuje výsledky.
 • Hlubší porozumění trhu s 360stupňovým pohledem na každého potenciálního klienta či zákazníka.
 • Udržujte veškeré informace o místech vašich akcí, logistice, zasedáních, mluvčích, sponzorech a dalších na jednom místě pro celý tým.
 • Analyzujte a dokumentujte návratnosti investic v rámci marketingu (MROI).
 • Nastavte automatizovaná pravidla hodnocení, která automaticky identifikuje nejžhavější potenciální zákazníky.
 • Zvyšte efektivitu výsledků průzkumu trhu.
 • Přizpůsobte aplikaci tak, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám.

Další informace o Microsoft Dynamics for Marketing naleznete zde.

 

Řešení Microsoft Dynamics 365 for Field Service rozšiřuje aplikaci Microsoft Dynamics 365 o poskytování kompletních funkcí pro správu Field Service, včetně míst poskytování služeb, majetku zákazníka, preventivní údržby, správy pracovních příkazů, správy zdrojů, soupisu produktů, plánování a zasílání, mobility, spolupráce, fakturace zákazníků a analytických nástrojů.

Dynamics 365 for Field Service vám pomohou:

 • Optimalizovat váš plán služeb pomocí efektivního směrování, spárování dovedností zdrojů a zkrácení doby cesty.
 • Zvýšit první pevné sazby a jistotu včasného dodání.
 • Zlepšit komunikaci a spolupráci v reálném čase mezi zástupci pro služby zákazníkům, dispečery, terénními agenty a zákazníky.

Správa pracovních příkazů: rychle vytvářejte pracovní příkazy obsahující všechny informace, které je třeba odeslat terénním agentům do místa poskytování služeb.

Plánovací vývěska s možností snadného odesílání: Flexibilní plánovací vývěska podporující funkci přetažení umožňuje dispečerům přiřazovat zdroje a vytvářet plány pro několik pracovních příkazů pomocí zobrazení seznamu nebo mapy.

Správa zdrojů: Konfigurujte informace o zdrojích, aby mohly Field Service efektivně spárovat nejlepšího terénního agenta s pracovním příkazem na základě dostupnosti, vzdálenosti k místu poskytování služby a požadovaných dovedností.

Místa poskytování služeb a majetek zákazníků: Ukládejte a spravujte informace o místech poskytování služeb vašim zákazníkům a obsluhovatelném majetku zákazníků.

Preventivní údržba: Konfigurujte smlouvy o poskytování služeb vašim zákazníkům, které budou automaticky generovat opakované pracovní příkazy a zajistí, že je prováděna správná údržba vybavení, aby se zabránilo vzniku problémů.

Řízení zásob: Rozšiřte katalog produktů Dynamics 365 o systém pro evidenci zásob, který sleduje stav zásob v reálném čase podle skladu, včetně nákladních vozů.

Fakturace zákazníkům: Dokončené pracovní příkazy lze přeměnit na faktury odběratele pro fakturaci zákazníkům.

Mobilní aplikace: Mobilní aplikace poskytuje terénním pracovníkům rychlý a snadný přístup ke všemu, co potřebují pro provádění pracovních příkazů, včetně informací o plánech, kontaktních informací zákazníků, podrobných navigačních pokynů atd.

Další informace o Microsoft Dynamics for Field Service naleznete zde.

 

Funkce pro automatizaci Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation v aplikaci Microsoft Dynamics 365 představují kompletní řešení, které pomáhá prodejním a realizačním týmům získávat nové zákazníky a dodávat fakturovatelné projekty včas a v rámci rozpočtu. Automatizace Project Service Automation vám umožňuje:

 • Odhad, tvorba cenových nabídek a uzavírání zakázek
 • Plánování a přidělování zdrojů
 • Umožňovat týmovou spolupráci
 • Zachytit údaje o časech, nákladech a průběžná data pro poznatky v reálném čase a přesnou fakturaci

V této aplikaci jsou zahrnuty následující funkce:

Smlouvy založené na projektu: Smlouvy založené na projektu propojují nabídky a objednávky s plány projektů, finančními odhady, cenami práce a řešením fakturací, jako je čas a materiály nebo pevná cena. Smlouva zdůrazňuje klíčové metriky, včetně ziskovosti a proveditelnosti.

Plánování projektu: Vizuální plánování a odhad projektu zahrnuje předchůdce, plánování automatických úloh a zobrazení informací o prodeji a nákladech z hlediska času a výdajů. Výsledný plán můžete použít v nabídkách a projektových smlouvách.

Správa zdrojů: Informace o zdrojích zahrnují dovednosti a úroveň kvalifikace vašich pracovníků. Můžete zobrazit a filtrovat zdroje podle kvalifikace a dostupnosti, takže můžete přiřadit správným osobám správné projekty. Můžete také sledovat využití prostředků a metriku předvídání.

Čas, výdaje a spolupráce: Členové týmu mohou použít webové nebo mobilní aplikace pro záznam času a výdajů pro více projektů. Manažeři mohou snadno schválit nové položky a poznat finanční důsledky nově schválených položek. Všichni členové týmu mohou spolupracovat v rámci pracovního prostoru Office 365 vytvořeného pro jejich projekt.

Fakturace projektu: Faktury k projektu odrážejí podmínky smlouvy a schválenou práci a výdaje. Finanční dopad práce na projektu, včetně nákladů, nefakturovaných výnosů a faktur, je zaznamenán pro použití v analytice a začlenění do finančních systémů.

Dostupnost kdekoli a na jakémkoli zařízení: Existují dva typy Dynamics 365 for Project Service Automation – pokud používáte prohlížeč v počítači, použijte aplikaci Project Service Automation. Pokud jste v terénu a využíváte smartphone nebo tablet, budete používat aplikaci Project Resource Hub, která je součástí aplikace Project Service Automation. Základem aplikace Project Resource Hub je architektura Sjednoceného rozhraní, která využívá principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci.

Další informace o Microsoft Dynamics for Project Service Automation naleznete zde.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby