Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Modul Marketing v Microsoft CRM

Modul Marketing v řešení Microsoft Dynamics CRM umožňuje zvýšit produktivitu klíčové skupiny zaměstnanců – marketingového oddělení. Členové marketingového oddělení mají nástroje, které jim pomáhají vytvářet, organizovat a replikovat marketingové iniciativy v různých prodejních kanálech. Pracovníci mohou přidělovat, plánovat a sledovat aktivity marketingových kampaní a měřit jejich účinnost.

Modul marketing umožňuje efektivně integrovat prodejní, marketingové a servisní postupy a prezentovat zákazníkům jednotný profesionální obraz společnosti.

Pracuje dle zvyklostí vašich marketingových pracovníků

modul-marketing-ms-dynamics-crmAutomatizace marketingu v Microsoft CRM vychází ze tří základních marketingových scénářů:

Zacílení na nejlepší zákazníky. Vaši obchodní zástupci potřebují možnost snadného oslovení nejlepších zákazníků prostřednictvím speciálních nabídek, slev a e-mailové komunikace.

Pořádání rychlých prodejních kampaní. Obchodní zástupci mohou pomocí tohoto nástroje snadno a rychle komunikovat se zájemci a zákazníky, například při potřebě rychlého zlepšení ekonomických ukazatelů v závěru čtvrtletí. Vaši zástupci potřebují rychle vytvářet seznamy, rozesílat nabídky, sledovat odezvu a udržovat navázané kontakty v aktuálním stavu.

Podpora celopodnikových marketingových kampaní. Marketingoví pracovníci, součástí jejichž pracovní náplně je organizace několika marketingových kampaní ročně např. ve spojitosti s uváděním nových výrobků, potřebují mít možnost automatického plánování úkolů a jejich přidělování, sledování nákladů a řady dalších úkolů, ze kterých se komplexní kampaně skládají. Nyní ji mají.

Koordinace více oddělení při kampaních. Marketingové týmy někdy plánují kampaně, které realizují pobočkové kanceláře nebo prodejní oddělení. Tyto aktivity vyžadují spolupráci mezi odděleními při plnění úkolů a sledování odezvy.

Rozesílání hromadných e-mailů. Každá společnost potřebuje mít možnost, jak snadno vytvářet seznamy zákazníků a zájemců, rozesílat jim hromadné e-mailové nabídky a sledovat jejich odezvu.

Chcete se dozvědět více o jednotlivých modulech?

Přejít na: modul Prodej | modul Servis | modul Marketing

Vytváření seznamů, plánování kampaní, sledování výsledků a mnohem více

Microsoft CRM nabízí pro marketingové potřeby vaší organizace následující funkce:

  • Vytváření seznamů. Microsoft CRM umožňuje vytvářet a spravovat seznamy klientů, kontaktů a obchodních tipů. Seznamy můžete vytvářet pomocí vestavěné funkce okročilého hledání nebo s použitím importu z jiných zdrojů.
  • Rychlá kampaň. Jakmile obchodní zástupce vytvoří seznam, může ihned vytvořit rychlou kampaň. Tato funkce naplánuje telefonické hovory, e-maily a schůzky pro pozdější realizaci, rozešle hromadné e-maily, vytvoří hromadnou korespondenci a faxy. Microsoft CRM automaticky sleduje odezvy a pomáhá zástupcům rozpoznat, které akce byly dokončeny a které jsou dosud otevřené.
  • Správa kampaní. Microsoft CRM usnadňuje realizaci složitých marketingových kampaní, které zahrnují mnoho pracovníků, úkolů a termínů. Panel Nápověda a pomoc provádí marketingového manažera jednotlivými kroky plánování a realizace kampaně včetně plánování úkolů, seznamů, vybraných produktů, následných aktivit, podpůrné literatury i nákladových a výnosových cílů. Marketingový manažer může přidělit úkoly různým členům týmu, importovat obchodní tipy, převádět je na příležitosti, zobrazovat náklady a výsledky atd.
  • Odezva kampaně. Sledování výsledků kampaní umožňují vestavěné nástroje pro analýzy a vytváření sestav založené na produktu Microsoft SQL Server Reporting Services. Systém umožňuje propojovat odezvy s kampaněmi, automaticky přidělovat následné akce (např. telefonické hovory obchodníků), analyzovat náklady a návratnost a vytvářet uživatelské sestavy pro sledování kampaní.

Microsoft CRM usnadňuje marketingovým pracovníkům využití údajů o zákaznících, které vaše organizace již vlastní. Zdokonaluje koordinaci s obchodním oddělením a usnadňuje posuzování úspěšnosti marketingových aktivit. Sečteno a podtrženo, Microsoft CRM zkvalitňuje váš marketing, protože pracuje tak, jak jste již zvyklí.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby