Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Srovnání SAP versus Microsoft Dynamics NAV

Analýza zveřejněná 17.10.2003 v časopise Computerwoche založená na studii Association for Software Testing z Ulmu ukazuje, že Microsoft Dynamics NAV vítězí v přímém produktovém srovnání nad SAP Business One.

Celý článek v anglickém originále najdete zde. V dalším textu si můžete přečíst český překlad jeho vybraných částí.

Dva týmy specialistů měly za úkol před nezávislým publikem představit, jakým způsobem řeší analyzované systémy stejné úkoly. Komise expertů a nezávislé publikum poté ohodnotili obě koncepce a na konci prezentace byl vítězem duelu vyhlášen ERP Microsoft Dynamics NAV.

Komise expertů Microsoft Dynamics NAV ohodnotila lepšími známkami ve všech kategoriích, ve kterých bylo srovnání provedeno. Nezávislé publikum, tvořené převážně uživateli různých systémů nebo nezávislými IT specialisty, také sdílelo stejný názor jako komise a rovněž hlasovalo pro řešení od společnosti Microsoft. Zúčastnění zástupci prezentujících  společností hlasovat samozřejmě nemohli

Kdo zastupoval jednotlivé systémy?

Porovnání obou řešení se zúčastnili významné partnerské společnosti výrobců software disponujícími širokými zkušenostmi s příslušnými produkty. Řešení SAP Business One prezentovala německá společnost Protask z Dornbirnu, kde celá událost probíhala. A řešení Microsoft Dynamics NAV představila společnost KUMAvision z města Lustenau v Rakousku.

Co se vše porovnávalo?

Úkoly zahrnovaly ovládání postupu požadovaných procesů od založení objednávky, potvrzení a kompletace objednávky až po doručení produktu. Oba podnikové systémy vybaveny daty o zaměstnancích společnosti, základními produkty a věcnými účty. Byly ohodnoceny pouze funkce ve standardní verzi, které dělaly srovnání obou produktů těžší například v otázce „založení objednávky přes Webshop“. SAP Business One byl v době porovnání ve standardu dostupný bez funkce Webshop, zatímco Microsoft Dynamics NAV již tuto funkcionalitu standardně nabízel.  SAP partner proto musel pro splnění tohoto úkolu využít obchodního software, který vyvinul samostatně, ale který nebyl schopen přiřadit zákaznickou objednávku odpovědnému prodejci přímo v řešení SAP.

Sales management

Produkt Microsoftu byl také napřed pokud jde o řízení prodeje. SAP Business One nabízel pouze jedno textové pole pro podávání informací o návštěvě zákazníka. V porovnání s tímto Microsoft Dynamics NAV umožňoval vyplnit komplexní šablonu pro informace týkající se návštěv zákazníka, které byly také zobrazeny v protokolu aktivit obchodníků. Mimo to bylo v řešení NAV možné ukázat i vzniklé náklady pro konkrétní návštěvu, čímž mohl sales manager jednoduše určit celkové
náklady na koupi daného produktu.

Finanční účetnictví

Oba dva systémy se významně nelišily v základních funkčnostech finančního účetnictví, jako je pro představu fakturace nebo výkaz zisků a ztrát. Pouze řešení informativních zpráv pro uživatele bylo navrženo odlišně. Porota při porovnání modulu financí nabyla názoru, že rozdíly mezi těmito dvěma ERP systémy jsou minimální. Nicméně SAP Business One ukázal slabou stránku v některých přehledech jako např. „Prodej za zboží“, kdy je třeba data exportovat do Excelu, zatímco v Microsoft Dynamics NAV je možné předhled zpracovat přímo v příslušném modulu.

Výroba

Porovnání funčností řízení výroby bylo záměrně vyloučeno z testu, neboť SAP Business One tento modul neobsahoval. (Což nenechalo několik lidí v publiku ledově chladnými a dokonce by se dalo říct, že je to zvedlo ze židle a skoro donutilo k odchodu). A jak tedy probíhá plánování kapacit v řešení SAP?“ zeptal se jeden překvapený návštěvník. Vše, co mu SAP partner v té chvíli mohl říct bylo, že ostatní SAP partneři momentálně pracují na příslušném vývoji. Z tohoto důvodu organizátor akce úmyslně omezil srovnání na plánování materiálu s následnou výrobou. Oba systémy spolehlivě ukazovaly na chybějící části, které bylo třeba doobjednat k dokončení výroby. Výsledný seznam mohl být také použit k vytvoření objednávek. Po vytvoření objednávek se ovšem vyskytl drobný problém. SAP Business One automaticky neumožňoval zjištění, zda minimální zásoby jsou skutečně na skladě. A tak uživatel musel použít dotaz přímo na sklad, aby toto zjistil. Microsoft Dynamics NAV již tento pohodlný nástroj naopak měl: pokud bylo například požadováno 20 kusů určitého zboží a mininální zásoba činila 30 ks a zároveň pro danou chvíli nebyl na skladě jediný kus volný, systém NAV sám automaticky objednal celkem 50 kusů atd.

 Vytváření sestav

Rozdíly mezi oběma systémy byly nejviditelnější ve vytváření sestav. Tým měl za úkol použít nástroje příslušného ERP systému k vytvoření sestavy na provize prodejců. Microsoft ERP je standardně vybaven průvodcem k vytváření sestav. Tento průvodce je integrovánou částí Object Designeru v řešení Microsoft Dynamics NAV. A jednoduše umožňuje vybrat pole z tabulek, určení třídění a definování součtových polí. Uživatel pak použije šablonu k navržení sestavy, která může být vytištěna nebo exportována do MS Excel. K porovnání s tímto SAP Business One nabízel daleko méně funkčností v „Asistentu zpracování dotazů“ (Abfrageassistant). Sestava se zobrazí v šabloně, která není příliš vyhovující a je třeba ji exportovat do MS Excelu, aby mohla být upravena a vytištěna. Toto zjištění bylo velmi překvapující a odhalilo především, že software SAP nemá nástroj na návrh tabulek, tak aby mohla byt na obrazovce vytvořena faktura a ta se dala poté jednoduše vytisknout. Na druhou stranu SAP Business One získal body za jeho rozhraní. Pohled sestavy umožnil zobrazení SQL syntax požadavku, na kterém byl založen. Pokročilí uživatelé tak mohli jednoduše změnit dotaz a začít tvořit novou sestavu.

Tvorba nového pole v tabulce

K rozhodujícímu okamžiku pro výsledek porovnávání došlo, když měly týmy prezentátorů za úkol zadat nové datové pole do tabulky. Oba systémy toto uživatelům standardně umožňují, nicméně tým Microsoft Dynamics NAV přišel s elegantnějším řešením s využitím Object Designeru. Systém Microsoftu také nabídl více v oblasti více cizích jazyků. Bylo nicméně nutné změnit zdrojový kód před tím, než se nové pole mohlo zobrazit. NAV je založen na patentovaném programovacím prostředí, které je navíc nedílnou součástí dodávky při koupi tohoto ERP systému. V SAP Business One byla tato úprava na úrovni databáze, která se prokázala jako pozitivní pro vydání updatů.

Poznámka na závěr

Při porovnávání systému Microsoft Dynamics NAV a SAP Business One dospěla komise k zjištění, že pro vývoj těchto ERP používají jejich výrobci různé přístupy, a proto i jejich porovnávání není úplně optimální.

Microsoft hned od začátku staví řešení Microsoft Dynamics NAV jako kompletní ERP produkt, a na místo toho SAP prodává svůj software společnostem v maloobchodu, poskytovatelům služeb a společnostem s jednoduchou výrobou. Důsledkem toho je, že produkt z Walldorfu v Německu v době porovnání nezahrnoval žádné výrobní plánování a monitorovací systém. SAP ale  očekával, že bude brzy schopen takový produkt s pomocí software partnera nabídnout.

Kromě toho řešení Microsoft Dynamics NAV už je na trhu dlouhou dobu – první uživatelé stále používají klienty MS-DOS k ovládání ERP software. SAP Business One, který byl původně vyvinut v Izraeli, byl v době porovnání aktivně na trhu s IT nabízen přibližně jeden rok. A jeho vývojové prostředí bylo uvedeno na trh jen několik málo dnů před duelem.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby