Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Rozšířené řešení ERP systému od Essence

Společnost Essence International rozšiřuje standardní systém Microsoft Dynamics NAV o řadu vylepšení a modulů, které jsou plně integrované do řešení. Usilujeme o to, abychom svým klientům přinášeli větší hodnotu, než jiné implementační firmy. Výsledkem našich úprav je centrální podnikový informační systém, který klade důraz na uživatelskou přívětivost, jednoduchost a zároveň na informační hodnotu celého řešení.

Mezi vylepšení a moduly společnosti Essence International například patří:

Výrobní řešení Essence

Řešení společnosti Essence International pro výrobní podniky je postaveno na modulech komplexního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision). Je určené pro výrobní společnosti pracující ve většině odvětví průmyslové výroby. Je vhodné pro společnosti se sériovou i zakázkovou výrobou. Celé řešení je zakomponované do produktu Microsoft Dynamics NAV a díky tomu využívá celé síly komplexního řešení pracujícího nad jedním zdrojem dat.

»  Více o výrobním řešení

Správa financí

Podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) pro řízení financí poskytuje vašim zaměstnancům způsob, jak zvýšit viditelnost finančních ukazatelů a účinnost finančního řízení v celé organizaci – to vše pomocí známých nástrojů a stávajících dovedností. Modul správa financí je ústřední aplikací podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV, ve které se účtují, sumarizují, zpracovávají a vykazují veškeré finanční informace.

» Více o správě financí

Řešení pro řízení skladů

Řešení společnosti Essence pro řízený sklad pomocí čteček čárových kódů je založeno především na modulu skladu komplexního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Připravené řešení řízeného skladu společnosti Essence International s.r.o. umožňuje dokonalou evidenci skladu a přihrádek za použití PDA čteček čárových kódů. Efektivně je tak minimalizováno pořizování dat uživatelem, zejména skladníky.

» Více o řízení skladů

Řešení pro projektové řízení

Řešení společnosti Essence International pro modul zakázek je založeno na modulu zakázek standardního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Cílem tohoto řešení je poskytnout uživateli efektivní nástroj pro komplexní sledování projektů a jejich jednotlivých fází pomocí podrobných rozpočtů, řízení kapacit zdrojů, řízení potřeby materiálu až po sledování skutečnosti a ekonomické efektivity jednotlivých projektů.

» Více o projektovém řízení

Řízení zákaznických vztahů

Řešení Řízení zákaznických vztahů neboli CRM (Customer Relationship Management) poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení jasného přehledu o potencionálních i stávajících zákaznících: od prvního kontaktu, přes prodej až po následný servis. CRM představuje velmi efektivní a úsporný nástroj integrovaný do Microsoft Dynamics NAV.

» Více o řízení zákaznických vztahů

Řešení e-support

Řešení e-support společnosti Essence International s.r.o. zjednodušuje a zkvalitňuje komunikaci mezi poskytovatelem řešení a jeho zákazníkem po jeho zavedení či implementaci. Primárním cílem aplikace je na jedné straně ulehčit poskytovateli služeb správu a orientaci v potřebách a požadavcích zákazníka a na straně druhé poskytovat zákazníkovi profesionální služby společně s přehlednými informacemi o počtu a o aktuálním stavu jeho požadavků na supportní oddělení.

» Více o e-supportu

Webshop

Řešení Webshop společnosti Essence je internetový obchod založený na technologii ASP.NET a je plně integrovaný do řešení Microsoft Dynamics NAV a pracuje v reálnéčase prostřednictvím webových služeb.

» Více o webshopu

RED online

Specializované řešení pro developery – pro společnosti, které zajišťují nákup, financování, povolení a kolaudaci vhodných pozemků, na kterých následně realizují výstavbu nemovitostí a jiných stavebních projektů. Projekty poté nabízí k prodeji nebo k pronájmu.

» Více o RED online

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby