Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Řešení Essence pro projektové řízení

Řešení společnosti Essence International pro modul zakázek je založeno na modulu zakázek standardního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Cílem tohoto řešení je poskytnout uživateli efektivní nástroj pro komplexní sledování projektů a jejich jednotlivých fází pomocí podrobných rozpočtů, řízení kapacit zdrojů, řízení potřeby materiálu až po sledování skutečnosti a ekonomické efektivity jednotlivých projektů.

Rozpočet projektu včetně zdrojů a materiálů | efektivní plánování

Základní schéma projektového řízení:

Řešení společnosti Essence umožňuje vytvářet pro jednotlivé zákazníky obchodní případy. Jeden obchodní případ může odpovídat jednomu projektu nebo je možné pod jedním obchodním případem vytvořit více projektů, které lze dále klasifikovat na jednotlivé fáze. Toto členění umožňuje fakturovat, provádět analýzy a uzavírat části projektu jak na úrovni jednotlivých fází, tak na úrovni jednotlivých projektů či celého obchodního případu.

Projektový manažer sestavuje rozpočet projektu včetně požadovaných zdrojů a materiálů vázaných ke konkrétnímu řádku rozpočtu projektu a datu. Řešení tak umožňuje plánovat zdroje, sledovat jejich využívání a plánovat nákupy a dodávky materiálu na projekt ke konkrétnímu datu.

Rozpočet u zdrojů lze stavět nejen na konkrétní zdroj, ale i na skupinu zdrojů. Tuto funkcionalitu lze využít v případě, kdy ještě není přesně definováno, kdo z určité skupiny zdrojů práci vykoná. Na jednotlivé řádky lze vázat plánování konkrétních zdrojů v momentě, kdy je rozdělení práce jasné.

Spotřeba lidských zdrojů a materiálů, cestovní náklady, prodejní faktury vystavené zákazníkovi se účtují oproti plánovaným řádkům projektu. Výsledkem je možnost plánované a skutečné náklady a výnosy sledovat na úrovni jednotlivých plánovaných řádků, za celý projekt či obchodní případ, včetně přehledného porovnání v tiskové sestavě. Systém dále umožňuje automatické účtovní o nedokončené výrobě do účetnictví na základě aktuálního stavu spotřeby a fakturace.

Stanovení nákladů a cen zdrojů | široké možnosti nastavení

S Managementem zdrojů máte možnost definovat náklady a ceny individuálně na úrovni zdrojů nebo skupiny zdrojů.

Náklady a ceny zdroje mohou být stanovené pro rozdílné pracovní typy (Zdroje zpoplatněné různým způsobem – příklad: poradenské služby se budou lišit od programátorských). Můžete také nastavit rozdílné náklady, ceny pro odlišné měrné jednotky a uplatňovat tak rozdílné cenové politiky.

Stejně jako u zdrojů, náklady a ceny skupin zdrojů mohou být nastaveny pro rozdílné typy práce nebo rozdílné měrné jednotky. Řešení umožňuje nastavit ceny vybraných projektů v cizích měnách a cenách.

Verze projektů | tvorba a výběr optimální varianty

Společnost Essence rozšířila standardní modul projektů o možnost vytvářet verze z jednotlivých karet projektů. Dokud na projekt není účtováno, je možné se vrátit ke kterékoli vytvořené verzi, dále ji editovat a vytvořit prodejní nabídku. Za předpokladu, že zákazník využívá CRM, je možné přímo z karty projektu sledovat vytvořené prodejní nabídky.

Propojení projektů na CRM | úspora času a sdílení informací

Řešení společnosti Essence umožňuje vytvářet projekty z prodejních nabídek a příležitostí, které zpracovává obchodní oddělení. Šetří tak čas strávený duplicitním zadáváním dat. Z karet projektů je možné dále vytvářet a prohlížet interakce, zadávat a editovat úkoly související s daným projektem.

Propojení projektů na Nákup | nákupní faktura přímo z karty projektu

Řešení společnosti Essence rozšiřuje projekty o možnost vytvářet nákupní faktury na materiál a externí zdroje přímo z karet projektů. Spotřebu je tak možné účtovat přímo v nákupních fakturách.

Chcete prozkoumat jiný modul řešení od Essence?

Přejít na: výrobní řešení | správa financí | řízení skladů | projektové řízení | řízení zákaznických vztahů | e-support | webshop

Operativní evidence | efektivní nástroj pro komplexní sledování projektů

Integrované řešení zakázek poskytuje jak operativní evidenci projektů pro potřeby projektového řízení, tak splňuje i veškeré nároky managementu na sledování výsledků hospodaření za jednotlivé projekty.

Šablony pracovní doby | snadné nastavení kapacit zdrojů

U zdrojů je možné definovat pracovní kalendář a vygenerovat položky kapacity zdrojů. U jednotlivých řádků rozpočtů projektů lze rezervovat zdroj pro konkrétní den, hodinu a místo a zároveň sledovat zbývající volnou kapacitu.

Řešení společnosti Essence International rozšiřuje standardní šablony pracovní doby. Šablony pracovní doby se používají k tomu, aby stanovili, které pracovní hodiny zdroje jsou obvyklé a které jsou klasifikovány jako přesčasy. Dle toho vytvoříte Kapacity zdrojů, které jsou podstatné pro Plánování zdrojů. Zde se můžou taky stanovit přirážky, které se budou účtovat při užití zdroje mimo obvyklých pracovních hodin. Když je pracovní doba pro všechny zdroje stejná, pak můžete nastavit výchozí Šablonu pracovní doby.

Když jsou vaše zdroje placené za přesčasy, tak vám šablony pracovní doby umožňují tuto skutečnost brát v potaz. V příplatcích můžete definovat jakékoliv extra náklady, které se platí za práci přes víkendy, o svátcích nebo jiné speciální náklady.

Je obvyklé, že rozdílné zdroje vevnitř společnosti podléhají rozdílným pracovním podmínkám. Pracovníci v kancelářích mají obvyklou pracovní dobu, ale pak se taky najdou pracovníci v závodě, kteří pracují nepravidelně. Pak je nutné vytvořit rozdílné šablony pracovní doby a přiřadit je ke zdrojům individuálně.

Když je pracovní doba pro všechny zdroje stejná, můžete vytvořit výchozí Šablonu pracovní doby, která bude ovlivňovat kapacitu všech zdrojů.

Plánování zdrojů | Centrální plánovací formulář

V centrálním formuláři plánování společnosti Essence International je umožněn náhled na všechny zdroje a jejich vytížení v jednotlivých dnech na projektech. Je možné zobrazit volnou kapacitu či stav rezervace zdroje na konkrétní projekty, porovnávat zarezervovanou kapacitu a absence oproti celkové kapacitě zdroje atd. Centrální plánovací formulář společnosti Essence International dále umožňuje sledovat absence zdrojů v hodinách, zobrazit absence podle důvodů atd. V rámci tohoto formuláře je možné snadno přesunovat, odstraňovat a kopírovat plánované aktivity buď pro jeden zdroj nebo mezi jednotlivými zdroji navzájem.

Grafické plánování zdrojů | přehledné a rychlé zobrazení

V systému je možné také využít grafické plánování zdrojů pomocí externí komponenty společnosti Essence International včetně zpětné odezvy do systému při změně dat:

Výkazy práce | poskytuje komplexní nástroje pro sledování projektů

Z důvodu vykazování práce zdrojů na jednotlivé projekty musí každý uživatel, který pracuje na projektech, vykazovat svoji činnost v Pracovních sešitech. Lze definovat schvalovací proces tak, aby odpovědný projekt manažer schvaloval výkazy práce zdrojů, které vykazují činnost na jeho projekty. Schválením vykázané činnosti odpovědnou osobou dojde k účtování spotřeby zdrojů na projekt.

S využitím výkazů práce můžete sledovat odpracovaný čas zdrojů na jednotlivých projektech. Modul vykazování je možné využít i jako komplexní výkaz práce pro další použití (sledování efektivity zaměstnanců, fakturovatelnosti, výkonnosti, atd.).

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby