Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Řešení Essence pro řízené sklady | dokonalá evidence skladu a přihrádek

Řešení společnosti Essence pro řízený sklad pomocí čteček čárových kódů je založeno především na modulu skladu komplexního podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

Připravené řešení řízeného skladu společnosti Essence International s.r.o. umožňuje dokonalou evidenci skladu a přihrádek za použití PDA čteček čárových kódů. Efektivně je tak minimalizováno pořizování dat uživatelem, zejména skladníky.

Kód zboží, kód přihrádky, číslo dokladu, číslo palety a podobně jsou naskenovány pomocí čtečky, údaje jsou zkontrolovány oproti údajům v živé databázi (okamžitá validace) a následně odeslány do systému ke zpracování (validace je tak před registrací v systému, následuje účtování/registrace transakce). Navíc řešení Essence umožňuje také paletové hospodářství.

PDA čtečky čárových kódů | efektivní management palet

Základním principem celého procesu je vyložení zboží z auta na mezisklad a následné zaskladnění do konkrétního umístění řízeného skladu. Při expedici je opět obdobným způsobem zboží vyskladněno na expediční mezisklad a naloženo na auto dopravce, vlastní vozidlo či auto zákazníka. Tyto skladové operace jsou prováděny pouze za použití PDA čteček čárových kódů.

Základní schéma řízeného skladu

Naskladnění na řízený sklad může být prováděno jak po celých paletách, tak i po jednotlivém zboží. Řešení umožňuje vedení i tzv. palet managementu, tj. čárových kódů celých palet a jejich případný zánik při rozbalení a prodeje pouze jednotlivých kusů či balení z palety.

Každá skladová operace je pořizována pouze pomocí mobilního zařízení, které umožňuje kromě standardních operací provádět i rychlé a přesné inventarizace skladových zásob.

Aplikace pro PDA je vytvořena společností Essence a umožňuje přizpůsobit řešení na konkrétní podmínky každé společnosti včetně výběru jazykové vrstvy klienta.

Chcete prozkoumat jiný modul řešení od Essence?

Přejít na: výrobní řešení | správa financí | řízení skladů | projektové řízení | řízení zákaznických vztahů | e-support | webshop

Praktické bezdrátové propojení | moderní a rychlé řešení

Čtečky čárových kódů jsou do sítě napojeny přes wi-fi. Komunikace mezi PDA a systémem Microsoft Dynamics NAV je postavena na Web Services. Application Server vyřizuje požadavky z Web Services přes MSMQ (Microsoft Message Queue), a zároveň zajišťuje odeslání odpovědi do MSMQ.

Komunikace mezi čtečkou a systémem Microsoft Dynamics NAV

Evidence a tisk čárový kódů | všechny standardní formáty

V systému lze nejen evdovat existující čárové kódy nakupovaného zboží, ale i tisknout nové čárové kódy pro dokumenty, palety, zboží či výrobky. S využitím externí komponenty lze tisknout čárové kódy všech využívaných standardních formátů.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby