Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

CRM | řízení vztahů se zákazníky

Řešení Řízení zákaznických vztahů neboli CRM (Customer Relationship Management) poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení jasného přehledu o potencionálních i stávajících zákaznících: od prvního kontaktu, přes prodej až po následný servis. CRM představuje velmi efektivní a úsporný nástroj integrovaný do Microsoft Dynamics NAV.

Zásadním přínosem nasazení CRM je zlepšení organizace obchodní činnosti společnosti, vztahů se zákazníky, zprůhlednění obchodních procesů, jejich přesná evidence, aktualizace a archivace historie. Cílem řízení vztahů se zákazníky je maximální zdokonalení sledování obchodních příležitostí, sledování a řízení prodejního cyklu atd. Pomoci řešení CRM rovněž upřesníte odhady budoucích tržeb a můžete tak jednoduše řídit a analyzovat obchod.

Správa kontaktů | jednoduchý přehled o obchodní činnosti Vaší společnosti

Systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje evidenci kontaktů typu firma a k nim libovolného počtu kontaktů typu osoba, a to s následnou replikací do aplikace MS Outlook. Výhodou je centrální správa kontaktů a jejich dostupnost všemi uživateli, přistupujícími jak do systému Microsoft Dynamics NAV, tak i uživateli MS Outlook.

Po zkušenostech z implementací a zjištění potřeb zákazníků společnost Essence upravila replikační funkce tak, aby veškeré synchronizace zpracovával aplikační server bez zásahu uživatele. Došlo tak k přesunu výkonového zatížení při zpracování velkého objemu dat z pracovní stanice uživatele na aplikační server.

Uživatelské profily | efektivní třídění kontaktů

Pomocí uživatelsky definovaných profilů lze kontakty zařadit v řešení CRM tak, aby bylo možno provést vyhodnocení kontaktů dle profilu, případně použít hromadné rozesílání korespondence či emailů určité skupině kontaktů.

Drobnou, ale důležitou úpravou profilů Essence je také možnost zapsání dodatečné poznámky u kladných odpovědí v profilu. Je tak možné odpověď typu ano/ne podrobněji specifikovat.

Chcete prozkoumat jiný modul řešení od Essence?

Přejít na: výrobní řešení | správa financí | řízení skladů | projektové řízení | řízení zákaznických vztahů | e-support | webshop

Interakce | snadná evidence komunikace

U libovolného kontaktu lze sledovat tzv. interakce, což je evidence komunikace se zákazníkem či interní dokumenty.

Každá interakce může být v řízení vztahů se zákazníky navázána na předem definované šablony, které jsou využívány v rámci komunikace se zákazníkem (dopis, nabídka, atd.). Ke každé interakci je možno navázat libovolný počet dalších příloh. Vzniká tak kompletní správa dokumentů v CRM, což vede ke zpřehlednění celé evidence obchodní činnosti. Interakci lze odeslat přímo na kontakt a to v rámci vytváření interakce i dodatečně. Je možné sloučit více interakcí a odeslat, samozřejmostí je také možnost výběru dalších kontaktů, tj. kopií emailu. Systém pak eviduje interakce u každého kontaktu, se kterým došlo ke komunikaci (např. k odeslání nabídky). Automaticky pak dochází k replikaci i příchozích emailů do systému Microsoft Dynamics NAV.

Postup vytvoření interakce je uživatelsky velmi jednoduchý, můžete použít průvodce:

Úkoly | synchronizace s MS Outlookem

V řízení vztahů se zákazníky lze evidovat úkoly, a tyto přidělovat interním či externím zdrojům. Aplikační server pak replikuje úkoly do složek úkolů v aplikaci MS Outlook. Tuto funkcionalitu lze využít jak k zadávání vlastních úkolů, tak i k řízení svých podřízených. Replikace úkolů jsou obousměrné, takže po označení splnění úkolu v aplikaci MS Outlook dochází k přenesení stavu i do systému Microsoft Dynamics NAV.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby