Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Jak vedeme projekty– Essential Seven aneb cesta k efektivitě

Metodika Essential Seven vychází z více než 10 let zkušenosti v 10 zemích světa a je založena na mezinárodně uznávaných postupech Prince 2 a OnTarget společnosti Microsoft.

Hlavní přínosy metodiky Essential Seven

Essential Seven je navržena tak, aby byly naplněny jak požadavky IT specialistů na plynulý, bezproblémový průběh implementace, tak i požadavky manažerů na přínosy výsledného informačního systému. Hlavní přínosy metodiky Essential Seven lze rozdělit do dvou oblastí:

1. Vliv Essential Seven v oblasti implementace:

 • implementace informačního systému včas (díky precizně řízenému odzkoušenému procesu implementace)
 • implementace v požadovaném rozsahu (díky podrobné IT i business analýze)
 • implementace bez překročení rozpočtu
 • plynulý přechod na nový systém, minimalizace rizik spojených s novým systémem.

2. Přínosy metodiky Essential Seven na společnost po dokončení implementace:

 • zefektivnění procesů založených na informačním systému
 • úspory nákladů plynoucích ze zefektivněných procesů
 • snadný přístup k datům a tvorbě analýz
 • snazší řízení firemních procesů založených na novém informačním systému
 • nárůst obratu (efektivnější CRM a komunikace s klienty, rychlejší logistika, kvalitnější produkce)
 • rychlejší rozvoj společnosti (management může trávit méně času na statických problémech a může se soustředit na strategický rozvoj).

Chcete se dozvědět více o přínosech metodiky Essential Seven na podniky našich klientů?

» Prozkoumejte případové studie v našich referencích

Jak vypadá proces implemenace

Abychom těchto cílů dosahovali, Essentials Seven rozpracovává proces implementace do těchto 7 základních kroků:

 1. Diagnostika (probíhá před podpisem smlouvy)
 2. Kick off meeting
 3. Analýza (workshopy, business modeling, FRD)
 4. Návrh
 5. Vývoj
 6. Implementace
 7. Go-live

Velmi důležitou součástí Essential Seven je Řízení změn a rizik. Díky nim můžeme klientovi zaručit, že průběh implementace proběhne bez problémů a výsledný systém bude odpovídat požadavkům klienta.

Vedení projektů | víte že?

 • Během posledních deseti let jsme se podíleli na více než 100 implementacích v 10 zemích světa.
 • Za dobu fungování Essence International byly všechny naše implementace úspěšné (nedošlo k jediné kritické aplikaci).
 • Mezi našimi zakázkami můžete nalézt například implementaci, která byla realizována během 21 dnů, či projekt, ve kterém se musejí automaticky konsolidovat účetní výsledky od 30 společností ve skupině.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby