Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

1. Diagnostika – záruka pregnantní nabídky

Stručná avšak efektivní Diagnostika je první etapou metodiky Essential Seven. Probíhá ještě před uzavřením závazné smlouvy. Tato fáze je zárukou toho, že podaná nabídka i návrh smlouvy jsou realistické a že vhodně řeší požadavky vaší společnosti na nový informační systém.

V rámci Diagnostiky vytvoříme Business Case, neboli ekonomický plán realizace projektu. Pomocí něj můžeme stanovit, zda je projekt vymezený zadanými požadavky úspěšně realizovatelný a zda je rozpočet realistický.

Díky této první (pre-sale) fázi naší implementace jsme nemuseli ani jeden z našich projektů nechat nedokončený.

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 2 –Kick off meeting

Postupné kroky

Postupné kroky jsou:

  • formulování vize – hlavní cíle a přínosy implementace nového systému
  • definice hlavních rizik a způsobů jejich řízení
  • vypracování plánu implementace.

Již v této fázi budete komunikovat s konzultanty (tedy nejen s obchodníky, jak je zvykem u některých konkurentů) – se specialisty, kteří znají produkt a reálně ohodnotí možnosti.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby