Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

2. Kick off meeting – základ dobré organizace implementace

Po podepsání smlouvy je zorganizován Kick off meeting (úvodní schůzka), který zaručuje, že projekt začíná v kontrolované a organizované podobě.

Výstupem tohoto meetingu je dokument zvaný Zakládací listina projektu (PID), který slouží jako podklad pro další pokračování projektu.

Schválení a dokončení dokumentu „Zakládací listina projektu (PID)“ je podstatné pro uskutečnění dalších kroků projektu.

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 3 – Analýza

Dokument Zákládací listina projektu obsahuje :

  • Účely a cíle projektu
  • Organizace a kontrola projektu
  • Členové projektového týmu včetně kontaktů
  • Požadavky na zdroje klienta
  • Funkční rozsah
  • Rizika a sporné otázky (problémy) projektu
  • Přístup, rozfázování a klíčové milníky projektu

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby