Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

3. Analýza | workshopy, business modeling, FRD

Třetí etapou Essential Seven je Analýza. Cílem je konkretizovat vizi z Kick off meetingu .

V rámci této etapy proběhnou tyto kroky:

 1. Workshopy
 2. Business modeling
 3. Vypracování a odsouhlasení dokumentů (zejména FRD)

Workshopy | konkretizace požadavků zákazníka

Nejvíce času u workshopů věnujeme procházením aplikace Microsoft Dynamics. S použitím kontrolního seznamu identifikujeme ty oblasti, které potřebují úpravy (Gap-fit analýza – které požadavky jsou řešeny našim standardním řešením a které budou vyžadovat programovou změnu).

Cílem workshopů je také zjistit požadavky na:

 • migraci dat ze starých systémů
 • integraci s externími systémy
 • IT infrastrukturu, její optimalizace
 • výstupy (reporty, analýzy).

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 4 –Návrh

Business modeling | podstata efektivního systému

Business modeling je zásadním krokem pro vytvoření efektivního informačního systému, který bude přispívat k rychlejšímu růstu společnosti, úspoře nákladů, zefektivnění podnikových procesů a snazšímu řízení firmy.

Na základě našich mnohaletých zkušeností s návrhy dobrých informačních systémů si velmi dobře uvědomujeme důležitost business modelingu a této fázi dáváme vysokou prioritu.

Během konzultací se seznámíme s existujícími procesy u zákazníka a s požadavky na jejich vylepšení. Současně představíme možné změny procesů, které dle našich dlouholetých zkušenostízlepší výkonnost zákazníka.

Výsledkem konzultací a dohody se zákazníkem je konkrétní seznam, který popisuje cílový stav business procesů pro řešené oblasti.

Vypracování a odsouhlasení dokumentů | roadmap

Výstupy ze všech workshopů a konzultací podnikových procesů budou podrobně zdokumentovány. Společnost Essence International poté předloží zákazníkovi k odsouhlasení následující dokumenty:

 • Dokument funkčních požadavků (FRD)
 • Minimální požadavky na funkčnosti
 • Návrh efektivních business procesů
 • Analýza potřeb pro školení
 • Detailní plán realizace
 • Aktualizované přehledy rizik a problémů.

Formální odsouhlasení všech dokumentů je nutná před zahájením fáze Návrhu .

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby