Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

4. Návrh | konkretizace FRD do podoby řešení

V rámci Návrhu převedeme požadavky zjištěné analýzou do konkrétní podoby našeho řešení.

Hlavní prvky jsou:

  • Návrh programových úprav systému
  • Návrh nastavení systému
  • Plán migrace dat
  • Plán instalace programového vybavení
  • Plán integrace s okolními systémy
  • Kritéria akceptace
  • Testovací plány.

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 5 –Vývoj

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby