Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

5. Vývoj | s využitím best practice

Během fáze Vývoje se řeší tři klíčové úlohy:

  • Vývoj modifikací, testování zdokumentování navržených programových úprav systému.
  • Naprogramování převodů / migrace dat, procedury pro přechod na nový systém.
  • Vývoj a testování integrace s externími systémy.

Při dokončování každého z těchto úkolů budou konzultanti společnosti Essence úzce spolupracovat se zaměstnanci klienta.

Všechny modifikace systému Microsoft Dynamics jsou programovány s použitím těch nejlepších praktických zkušeností („best practice“) společnosti Essence, které jsou základem pro podporu kvality v obecném smyslu, a které jsou navrženy s ohledem na dosažení těchto ukazatelů kvality :

  • Je patrno naplnění požadavků zákazníka
  • Systém lze snadno udržovat
  • Systém lze dále upravovat a aktualizovat

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 6 – Implementace

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby