Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

6. Implementace | a pečlivá příprava na ostrý start

V rámci šesté fáze Essential Seven (Implementace) nainstalujeme potřebný software na servery i pracovní stanice. Nastavíme uživatelské práva k systému tak, aby všichni mohli pracovat a nikdo nemohl změnit nebo číst oblasti, které nepotřebuje.

V této fázi probíhá rovněž vyškolení uživatelů tak, aby byli schopni samostatného používání systému po rozběhu. Další důležité činnosti:

  • Převedení dat ze starých systémů (aktuální data potom ještě jednou těsně před rozjezdem)
  • Nastavení systému podle domluvených požadavků (obchodní, účetní, výrobní, logistické a další procesy)
  • Propojení externích systémů
  • Nastavení testovacího prostředí
  • Nastavení manažerských výstupů
  • Vyškolení uživatelů
  • Zákazník je požádán, aby sestavil Plány uživatelského akceptačního testu.
  • Uživatelské testování a zpětná vazba.

Před ukončením fáze Implementace se za pomocí „Go-live review“ ujistíme, že zákazník je dostatečně připravený na nový systém.

Jak v projektu pokračujeme?

» Přejít na krok 7 – Go-live

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby