Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Řížení změn a rizik

Řízení rizik | implementace pod kontrolou

Řízení rizik začíná v úvodní diagnostické fází definicí rizik a postupuje celým projektem – při každém vyhodnocení fáze dojde ke kontrole seznamu rizik. Uveďme nejčastější rizika (které se nám však díky řízení rizik daří omezovat):

  • rizika nedostatečného hardware
  • rizika nedostatečné spolupráce uživatelů (jsou příliš zaneprázdněni jinými úkoly ve firmě) a vyplývajících rizik včasného neodhalení případných úskalí business procesů
  • rizika nejasně definovaných práv (ze strany klienta) jednotlivých uživatelů informačního systému
  • rizika nesjednocených požadavků jednotlivých oddělení ve firmě, které jdou proti sobě
  • rizika plynoucí z neochoty obchodníků zadávat v budoucnosti data do systému
  • rizika plynoucí z nedostatečné připravenosti externích datových systémů
  • rizika nekonzistence dat v externích datových systémech (např. nesedí bilanční suma)
  • rizika příliš častých požadavků na změny bez centrální koordinace

a další.

U každého rizika vyhodnotíme pravděpodobnost jeho vzniku a míru případného dopadu. Pro rizika s vyšší pravděpodobností výskytu nebo s vysokým dopadem na uživatele se okamžitě definuje proces řízení či odstranění tohoto rizika.

Řízení změn | systematické změny návrhu

Řízení změn začíná po skončení 4. fáze (Návrh) a pokračuje až do ostrého rozjezdu.

Kdykoliv u zákazníka vznikne potřeba dodatečné změny v již schváleném Návrhu, je vypracován dokument RFC (Request for change – tedy Požadavek na změnu). Zhodnotíme dopady této změny a provedeme korektní úpravu Návrhu a dokumentaci této úpravy.

Řízení změn je proces, díky kterému si můžete být jisti, že případné změny v požadavcích nebo řešení jsou korektně zapracovány do celkového řešení bez negativních dopadů na ostatní funkčnosti.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby