Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

RED Online (6): Plán prodeje a příjmů, Cash Flow a Manažerské reporty

[SERIÁL] Načerpejte všechny informace o informačním systému RED online pro developery. V šestém dílu tohoto seriálu si řekneme více o těchto modulech – Plán prodeje a příjmů, Cash Flow a Manažerské reporty.

Modul Plán prodeje a příjmů

Obchodní oddělení definuje základní obchodní cíle za každý projekt, případně stavební objekt. Systém na základě zadaných dat vygeneruje finanční plán prodeje a také příjmů na základě plánu prodeje. U volných jednotek systém zohledňuje zadaný plán a standardní výchozí podmínky smluv, u jednotek již prodaných systém vychází ze skutečnosti a ze skutečných podmínek v každé smlouvě.

plan-prodeje-a-prijmu-1

Výsledkem je předpokládaný příjem v rozpočtu projektu, který je postupně aktualizován dle skutečných prodejů a podmínek v podepsaných smlouvách. Tento příjem je pak zahrnutý v rozpočtu projektu a v cash flow celého projektu.

Modul Cash Flow

Cash Flow projektu vychází z příjmů a výdajů, které jsou zadány na rozpočtu projektu. Systém do jednoho místa posbírá data, a to jak uskutečněné příjmy a výdaje, tak plánované v rozpočtu. Každý záznam je pak také označkován typem příjmu a výdaje, tedy zda jde o příjem či výdaj na základě skutečného dokladu v systému, nebo zda jde pouze o plán, tedy předpoklad. Výsledkem jsou centralizovaná data pro potřeby dalšího modelování cash flow projektu.

Modul Manažerské reporty

Hlavním cílem veškerého snažení o centralizaci dat jsou manažerské reporty. Tedy to, co bez centralizace dat a systémové podpory sestavuje tým pracovníků a ještě s nejistým výsledkem. Řešení RED Online umožní efektivně sestavovat potřebné výkazy pro vlastní řízení společnosti i pro ostatní zúčastněné, jako jsou banky a investoři.

V systému jsou reporty rozdělené do tří základních oblastí:

Všechny reporty vychází z centrálních dat v databázi a je možné je spouštět kdykoliv, a to i zpětně k datu. Manažeři i ostatní zúčastnění tak mají potřebné informace na dosah ruky, kdykoliv je potřebují pro řízení svých projektů a aktivit.

manazerske-reporty-1

manazerske-reporty-2

Co vás čeká v příštím dílu

V dalším dílu tohoto seriálu se podíváme na poslední moduly, konkrétně modul Komunikace na prodejní web a Rezervační web.

Minulé díly

RED Online (1): Seznámení s řešením pro developery

RED Online (2): Proč zvolit centrální IS

RED Online (3): Modul Projektové řízení

RED Online (4): Prodejní modul a Podpora obchodu

RED Online (5): Modul DMS

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby