Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Adast a.s. | významný výrobce tiskařských strojů

Společnost ADAST a.s., jeden z předních výrobců tiskových strojů a nyní i strategický partner společnosti KBA-Grafitec s.r.o., se nově profiluje jako dodavatel dílů a konstrukčních celků pro skupinu KBA.

Po reorganizaci ve společnosti Adast a.s. je toto partnerství s celosvětově předním výrobcem tiskařských strojů dobrý základ ke specializaci se na výrobu dílů a konstrukčních celků tiskařských strojů KBA a udrželi si tak dlouhou tradici ve výrobě tiskařských strojů.

Reimplementace na verzi 4.00 | základ pro budoucí komplexní řešení

Adast tabSpolečnost ADAST prošla v roce 2005 a 2006 zdlouhavou a neúspěšnou implementací systému Navision Attain verze 3.70, kdy jiný dodavatel systému neodhadl své možnosti a nedokázal připravit řešení dle potřeb společnosti.

Společnost ADAST proto na podzim roku 2006 změnila partnera a novým dodavatelem systému se stává společnost Essence.

Během velmi krátké doby je ve společnosti ADAST reimplementován systém na verzi MS Dynamics NAV 4.00, a je tak postaven základ pro budoucí komplexní řešení. V rámci reimple- mentace probíhá také rekon- strukce skladů a celého účetnictví za rok 2006.

V lednu 2007 byl spuštěn ostrý provoza v průběhu roku 2007 byla zahájena fáze II, spočívající v časovém plánování výroby.

Kalkulace | informace jako základ tvorby ceny

V rámci fáze II byl vytvořen nástroj pro modelové kalkulace, tedy kalkulace z výrobních kusovníků a technologických postupů na nejnižší úroveň ve stromu výrobních zakázek. Během krátké doby tak lze získat informace o předpokládané nákladovosti výroby dle jednotlivých nákladových položek (mzdové náklady, materiálové náklady, výrobní režie, kooperace) na libovolný výrobek či polotovar.

Po vyrobení výrobku či polotovaru lze přepočítat kalkulace nad výrobní zakázkou, a získat informace o skutečné nákladovosti výroby výrobku či polotovaru. Výsledkem je dostatek informací pro správné stanovení ceny finálních výrobků. Kalkulace jsou napočítávány až do 20-ti úrovní výrobních zakázek na sebe navazujících.

Kritická cesta | základ plánování výroby

Pro pohodlné plánování výroby byla vytvořena sada funkcionalit, které nejen že zakládají výrobní zakázky automaticky v nižších úrovních v případě nedostatku polotovarů, ale také umožňují časově plánovat nákup materiálu a výrobní kapacity jednotlivých strojních a pracovních center. Výsledkem je taková racionalizace procesu plánování, že je v možnostech jednoho pracovníka plánovat výrobu společnosti a to i v době, kdy bylo ve výrobě přibližně 400 zaměstnanců.

Pomoc v pravou chvíli | profesionální služby a spolupráce

„Společnost Essence International s.r.o. vyhrála náročné výběrové řízení na upgrade Microsoft Dynamics NAV s cílem napravit neuspokojivý stav, který zanechal předcházející dodavatel systému. Zaměstnanci společnosti Essence prokázali své znalosti a zkušenosti především při náročné rekonstrukci účetnictví a nápravě dat a ve velmi krátkém období dokázali vytvořit řešení, na které se nyní můžeme 100% spolehnout.

Současné řešení a míra spolupráce plně odpovídá našim náročným požadavkům vzhledem k robustnosti našeho řešení a neustálému vývoji naší společnosti. Oceňuji přínos společnosti Essence International a profesionální přístup jejich zaměstnanců i při následné podpoře řešení.“

Ing. Jiří Papoušek
Finanční ředitel

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby