Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Lacomed, spol. s r.o. | jednoduché a efektivní řešení a podpora logistiky

Společnost Lacomed s.r.o je výhradní distributor radiofarmaceutických přípravků pro diagnostiku a terapii určených pro užití v nukleární medicíně a pocházející z produkce Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Dále se zaměřuje na speciální produkty, které se používají v imunodiagnostice a molekulární biologii a distribuci ochranných pomůcek, které se používají v nukleární medicíně, jako jsou např. olověné kontejnery, laminární boxy, zařízení pro tepelnou přípravu radiofarmak apod.

Podpora logistiky pro radioaktivní materiál | dokonalý přehled

Řízení dodávek s přesností na minutu

Vzhledem ke specifickému obchodnímu artiklu společnosti (léky, radioaktivní materiál) bylo nutné dodat řešení, které podpoří logistiku společnosti. Součástí řešení je pak propracovaný systém příjmu prodejní objednávky a vystavení nákupní objednávky, s dokonalým přehledem objednaného zboží či zboží, které je ještě potřeba doobjednat k zajištění 100% vykrytí objednávek zákazníků. Dodávky zboží jsou řízeny k určitému dni a k určité hodině s vystavením veškerých potřebných dokumentů k tomuto specifickému zboží.

Automatické plánování a hodnocení prodeje

V rámci implementace systému byl dodán modul pro plánování obchodu s jednotlivým zbožím či skupinou zboží. Plánování vychází z minulých období, případně z nově uzavřených smluv se zákazníky. V sestavě vyhodnocení prodeje je pak možné vyhodnotit procento plnění plánu.

Manažerské výstupy na vysoké úrovni

Velký důraz při implementaci byl kladen na manažerské výstupy, zejména v oblasti financí a obchodu. Součástí dodávky bylo nastavení specifických manažerských výkazů a vytvoření specifických tiskových sestav.

Vysoká profesionalita | rychlejší růst společnosti

Ředitel společnosti Lacomed se ke spolupráci a k vlastní implementaci vyjádřil takto:

„Po dlouhém hledání informačního systému jsme vybrali řešení Microsoft Dynamics NAV od společnosti Essence International a po 9 měsících provozu se ukazuje, že systém splňuje všechny naše požadavky. Společnost Essence International nám s vysokou profesionalitou pomohla uvést systém do provozních podmínek.

Přechod z původního systému k řešení MS Dynamics NAV proběhl díky perfektní přípravě velmi rychle a racionálně. Maximální informovanost pracovníků naší společnosti tak vede k vyšší produktivitě práce, rychlejšímu vyřizování objednávek a snižování pohledávek u zákazníků.

Řešení nám umožnilo snížit zásoby ve skladech na nezbytné množství a optimalizovat dopravu zboží. Velmi oceňuji maximální variabilitu údajů při tvorbě různých výstupních dokumentů, tabulek a informací. Pro společnost Essence International neskončila práce implementací, ale pravidelně spolupracujeme při tvorbě nových funkcionalit systému a při školení našich pracovníků.

Zavedení systému hodnotím jako práci vysoce profesionálního týmu společnosti Essence International, která nám umožní rychlejší růst společnosti.“

Ing. Michael Bauer
ředitel společnosti Lacomed

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby