Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Zařízení služeb pro MV | Rozsáhlé řešení a vysoká bezpečnost

minvnitra01 Společnost Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra poskytuje a zabezpečuje komplexní služby Ministerstvu vnitra v oblasti pořizování hmotného majetku, zabezpečování úklidu, oprav a údržby budov, zajišťování provozu údržby a oprav rozsáhlého vozového parku, stravování, provozu rekreačních zařízení hotelového typu, včetně zajišťování investičních staveb, služeb ostrahy objektů a provozu satelitního zabezpečování vozidel.

minvnitra02

Kvalitní a rychlé ekonomické analýzy | efektivnější rozhodování

„Řešení společnosti Essence založené na systému Microsoft Dynamics NAV pomohlo naší společnosti zrychlit a zkvalitnit zpracování ekonomických analýz potřebných pro rozhodování organizace. Nyní máme k dispozici stále aktuální informace a na jejich základě se dokážeme rozhodnout efektivněji. Navíc použitá databáze zvyšuje ochranu našich dat. Oceňuji profesionalitu a zkušenosti pracovníků společnosti Essence a jejich zájem a péči o zákazníka.“

minvnitra04

Ing. Petr Zeman
Ředitel ekonomického úseku

Integrace 6 systémů | on-line řešení a zefektivnění procesů

Data středisek bezpečně umístěná na jednom místě

Řešení Essence využívá centrální databázi se vzdáleným propojením jednotlivých středisek společnosti. Toto flexibilní řešení umožňuje on-line sledovat hospodaření jednotlivých středisek z libovolného místa systému a odstraňuje nutnost dávkových přenosů dat středisek na centrálu.

Integrace různých systémů zjednodušuje přístup k informacím

Řešení Essence integruje několik podpůrných systémů např. pro řízení autoservisu, stravovací systém, hotelový a rezervační systém. Výhodou integrace je podrobný přehled o pohybech skladů vedených primárně v těchto systémech, což vede ke značnému zpřehlednění materiálových toků a možnosti každodenní kontroly středisek. Řešení exportuje potřebná data do systému SAP Ministerstva vnitra.

Odborné znalosti základem úspěšné implementace

Odborné znalosti analytiků společnosti Essence umožnily rychle se orientovat v potřebách společnosti z prostředí státní správy a usnadnily tak tvorbu potřebných úprav například v oblasti rozpočtů. Střediska nyní mohou vytvářet svůj rozpočet z centrálního rozpočtu a to pouze do výše nákladového limitu za středisko. Systém přístupových práv byl vytvořen napříč celým systémem a jednotlivá střediska si nezasahují do svých dat.

Rychlá a efektivní inventarizace majetku pomocí čteček čárového kódu

Podrobná analýza řešení odhalila velké množství dlouhodobého a drobného majetku na všech střediscích. Proto byly vytvořeny speciální úpravy pro inventarizaci majetku pomocí čteček čárového kódu s následným odsouhlasením fyzické inventury majetku v denících majetku, což umožňuje efektivně a rychle provést fyzickou inventuru majetku dle středisek a umístění.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby