Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Netprosys | Systémový integrátor a lídr v oboru komunikační technologie

Společnost Netprosys, s.r.o. se zabývá systémovou integrací a poskytuje svým zákazníkům kompletní zajištění implementace a dodávky od úvodní analýzy problémů přes projekční činnosti, realizace dodávek systémů, až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby.

Od svého počátku se profiluje jako firma se zaměřením na služby spojené s budováním komunikačních infrastruktur zejména v oblasti metalických a optických sítí LAN, značkových aktivních technologií včetně jejich správy a diagnostiky. Dnes, po deseti letech působení na českém trhu, lze říci, že společnost Netprosys patří k lídrům v oboru.

Projektové řízení | dokonalé sledování projektů

Cílem řešení určeného pro projektově řízené společnosti je poskytnutí uživateli efektivní nástroj pro komplexní sledování projektů a jejich jednotlivých fází pomocí podrobných rozpočtů, řízení kapacit zdrojů, řízení potřeby materiálu až po sledování skutečnosti a ekonomické efektivity jednotlivých projektů.

Ve společnosti RAVEN EU Advisory je modul projektového řízení rozšířen o podporu sledování vyřízení dotací. Propojením na systém Dotační audit je možné provádět v centrálním systému audit záměru i audit žadatele. Výsledkem je seznam možných dotací pro žadatele nebo záměr žadatele. Systém pak umožňuje sledovat základní projekt i činnosti po přidělení dotace, tzv. Dotační management.

Netprosys tabulka

Rozpočty na projekty | plánování lidských zdrojů a nákupů

Rozpočet u zdrojů lze stavět nejen na konkrétní zdroj, ale i na skupinu zdrojů. Tuto funkcionalitu lze využít v případě, kdy ještě není přesně definováno, kdo z určité skupiny zdrojů práci vykoná. Na jednotlivé řádky lze vázat plánování konkrétních zdrojů v momentě, kdy je rozdělení práce jasné.

Spotřeba lidských zdrojů a materiálů, prodejní faktury vystavené zákazníkovi se účtují oproti plánovaným řádkům projektu. Výsledkem je možnost plánované a skutečné náklady a výnosy sledovat na úrovni jednotlivých plánovaných řádků, za celý projekt či obchodní případ, včetně přehledného porovnání v tiskové sestavě. Systém dále umožňuje automatické účtování o nedokončené výrobě do účetnictví na základě aktuálního stavu spotřeby a fakturace.

Projektový manažer sestavuje rozpočet projektu včetně požadovaných zdrojů a materiálů vázaných ke konkrétnímu řádku rozpočtu projektu a datu. Řešení tak umožňuje plánovat zdroje, sledovat jejich využívání a plánovat nákupy a dodávky materiálu na projekt ke konkrétnímu datu.

Integrace systémů | moderní CRM a spolehlivé vedení mezd

Vzhledem k náročným požadavkům uživatelů (obchodníků) na systém CRM bylo implementováno řešení Microsoft Dynamics CRM s integrací do centrálního systému Dynamics NAV. Bylo tak dosaženo kombinace uživatelské přívětivosti produktu Microsoft Dynamics CRM a informací v centrálním systému. Adresář firem a osob, včetně návazných informací, je replikován mezi oběma systémy. Jako další fáze replikace bylo provedeno propojení agend projektového řízení.

S dodávkou systému Microsoft Dynamics NAV byl implementován mzdový systém DTG společnosti Datacentrum s automatizací propojení na centrální systém. Výsledkem je automatizované zaúčtování předkontace mezd po střediscích a export platebního příkazu ze mzdového systému do MS Dynamics NAV tak, aby následný výpis z banky byl automaticky napárován funkcemi v centrálním systému.

Profesionální služby | při implementaci i následné podpoře

„Našim klientům poskytujeme profesionální služby a stejné požadavky klademe i na naše dodavatele. To byl jeden z důvodů, proč jsme začali spolupracovat se společností Essence International při implementaci našeho informačního systému. Oceňujeme znalosti a zkušenosti zaměstnanců společnosti Essence a za jejich celkový přístup k vlastní implementaci i k následné podpoře. Řešení Essence plně podporuje naše procesy a umožňuje naši společnosti další růst. Získali jsme velmi efektivní nástroj pro dokonalý přehled
o nákladech, výnosech a zisku projektů.“

Ing. Lucie Vorlová
Finanční ředitelka

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby