Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

RAVEN EU Advisory, a.s. | Přední poradenská společnost

Společnost RAVEN EU Advisory je přední specializovanou poradenskou společností na území České a Slovenské republiky v oblasti komplexního poradenství při čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky pro všechny typy žadatelů.

Hlavní devizou společnosti je zkušený tým úzce specializovaných profesionálů a rozsáhlé know-how, které potvrdili při úspěšné realizaci více jak 900 projektů. Díky tomu dokážou nejen rychle reagovat na rozvojové potřeby svých zákazníků, ale i sami generovat celou řadu oborových a kreativních projektů.

Efektivní nástroj | pro komplexní sledování projektů

Tabulka RavenCílem řešení určeného pro projektově řízené společnosti je poskytnutí uživateli efektivní nástroj pro komplexní sledování projektů a jejich jednotlivých fází pomocí podrobných rozpočtů, řízení kapacit zdrojů, řízení potřeby materiálu až po sledování skutečnosti a ekonomické efektivity jednotlivých projektů.
Ve společnosti RAVEN EU Advisory je modul projektového řízení rozšířen o podporu sledování vyřízení dotací. Propojením na systém Dotační audit je možné provádět v centrálním systému audit záměru i audit žadatele. Výsledkem je seznam možných dotací pro žadatele nebo záměr žadatele. Systém pak umožňuje sledovat základní projekt i činnosti po přidělení dotace, tzv. Dotační management.

Řešení dotačního managementu | přidaná hodnota pro klienta

Pro dostatečnou informovanost zákazníků společnosti RAVEN byla vytvořena web aplikace, která nabízí celkové vedení projektu (tzv. dotační management). Řešení umožňuje zobrazení všech žádostí o dotace, hlídání závazných termínů odevzdání reportů, pomoc příjemcům s administrativními povinnostmi, přístup k průběžným, etapovým a závěrečným monitorovacím zprávám, přílohám a dokladům k jednotlivým zprávám, žádosti o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace, monitoring a reporting plnění závazných ukazatelů, sledování, kontrolu plnění harmonogramu atd.

EURONET | outsourcing projektového řízení

Euronet1Pro společnost RAVEN EU Advisory byla vyvinuta web aplikace EURONET, kterou poskytuje společnost RAVEN dále formou outsourcingu jednotlivým krajským úřadům. EURONET poskytuje komplexní řešení, které pokrývá celý dotační cyklus od prvotní myšlenky realizace projektu převgbs jeho přípravu až po úspěšnou realizaci včetně bezchybného provedení výběrových řízení a následného monitoringu. Zohledňuje i potřebné změny organizačních struktur, řádů a směrnic a zajišťuje i náhled do hospodaření instituce ve směru k využití dotací. EURONET zavádí do fungování veřejnoprávního subjektu principy projektového managementu, implementuje směrnice na řízení procesů, stanovuje odpovědnosti a pravomoci odborů i dalších orgánů a institucí až na úroveň jednotlivých pracovníků.

Unikátní a profesionální řešení | zvyšujeme náskok před konkurencí

Vedoucí projektu a ředitel oddělení IT společnosti Raven EU Advisory, a.s. shrnul spolupráci těmito slovy:

„Na společnosti Essence International s.r.o. mě i celý náš realizační tým zaujala komplexnost poskytovaných služeb i jejich vysoká profesionalita. Díky dobře zvládnuté předimplementační fázi, která mimo jiné zahrnovala také úvodní školení nejen realizačního týmu, ale i všech uživatelů, bylo možno v celém průběhu implementace z naší strany fundovaně požadovat dílčí úpravy funkčností, které, jak se později ukázalo, dostaly celé řešení na vyšší úroveň. Z hlediska obchodních aktivit naší společnosti došlo mimo jiné k integraci dříve oddělených informačních zdrojů, což umožnilo výrazně zefektivnit práci zaměstnanců. Nejvýznamnějším počinem bylo zavedení projektového řízení zakázek pro naše klienty, které je opravdu unikátní a šité na míru našim potřebám. Díky tomu se nám daří neustále zvyšovat svůj náskok před konkurencí. Taktéž naši obchodní partneři ocenili nové funkcionality, které jim umožní využívat produkty, které dosud neznali či nebyly plně v našem portfoliu služeb.“

Jiří Koželuha
Vedoucí oddělení IT

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby