Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Upgrade řešení Customer Engagement (CRM) a Business Central (BC) ve společnosti Satpo

Dokončen upgrade CRM2011 na aktuální verzi OnPremise (01/2019)

Zahájeny práce na upgrade NAV2017 na 365 BC – Microsoft Dynamics 365 Business Central (02/2019)

Zahájeny práce na reimplementaci CRM na 365 CE – Customer Engagement (probíhá analýza a návrh systému) (01/2019)

Započaty práce na prvních modulech formou extensions (rozšíření)  (03/2019)

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby