Více než 100 bezchybných implementací IS

přístup pro klienty

Vylepšení výrobního řešení Microsoft NAV 2017 ve společnosti Building Plastics, které úzce spolupracuje se systémem Microsoft Dynamics 365

Společnost Building Plastics spustila vylepšené řešení Essence postavené na systému Microsoft Dynamics NAV2017 pro výrobní společnosti. Řešení bylo dále rozšířeno o nové moduly nakládky, ale také o systém Microsoft Dynamics 365 pro obchodníky. Hlavní výhodou řešení je možnost obchodní a výrobní konfigurace produktu přímo v systému, kdy na základě obchodních parametrů je v systému vybrán vhodný výrobní kusovník a technologický postup. Po mnoha letech od založení společnosti jde o první systém, který obsáhne tyto informace a správu variantních kusovníků přímo v centrálním ERP systému.

Building Plastic je jediná společnost na trhu úzce se specializující na rolovací systémy v oblasti výplní stavebních otvorů. A to z pozice výrobce jednotlivých komponentů jak pro privátní, tak i průmyslový sektor. Systémy BUILDING PLASTICS jsou dodávány zákazníkům v téměř celé Evropě a představují synonymum pro špičkovou kvalitu za příznivou cenu.

Essence International s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 734 751 895
info@essencebs.com

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby